DMF Øst

Referat fra generalforsamling i Dansk Musiker Forbunds Østsjællands Afdeling

Referat fra generalforsamling i DMF Østsjælland Søndag den 16. februar 2020 kl. 14:00 På Chr. VI Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted

Vi spiste kroens lækre søndagsbuffet fra kl. 13:00

1: Valg af dirigent og referent. Tom Frederiksen blev dirigent Tommy Jo blev referent

2: Godkendelse af dagsorden. Den blev godkendt

3: Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år. Formanden berettede om inspirationsdag og andre arrangementer.

4: Godkendelse af regnskabet. Det blev godkendt.

5: Indkomne forslag. Ingen

6: Fremtidig virksomhed. Formanden fortalte om bl.a. kommende sjællandsfest.

7: Godkendelse af budget for dette år. Det blev godkendt

8: Fastsættelse af lokalkontingent. Uændret kontingent 40 kr/md blev vedtaget.

9: Valg af kasserer. Jens Lindegaard blev genvalgt

10: Valg af bestyrelse Jan Langkjær og Ivan Liljebæk blev genvalgt.

11: Valg af revisor. Kim Visti blev genvalgt

12: Forslag til repræsentantskabsmøde. Ingen

13: Valg af delegerede til repræsentantskabsmøde. Tommy og Ulf blev valgt

14: Forslag til kongres. Ingen. Det kommende valg af ny formand blev drøftet.

15: Valg af delegerede til kongres. Tommy og Jens blev valgt, Ulf blev suppleant.

16: Eventuelt.