DMF Øst

Referat fra generalforsamling 2021 i DMF Øst

Østsjællands afdeling holdt generalforsamling søndag den 14. februar 2021 kl. 14:00 online.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Søs Nyengaard blev valgt
 2. Godkendelse af dagsorden.
  Den blev godkendt
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  Forpersonen aflagde beretningen
 4. Godkendelse af regnskabet.
  Det blev godkendt
 5. Indkomne forslag.
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt med et par ændringer
 6. Fremtidig virksomhed.
  Forpersonen fortalte
 7. Godkendelse af budget for dette år.
  Det blev godkendt
 8. Fastsættelse af lokalkontingent.
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 40 kr/måned blev godkendt.
 9. Valg af forperson.
  Tommy Jo blev genvalgt
 10. Valg af bestyrelse
  Ulf Nordlund, Henry O'Connor og John Nielsen blev genvalgt
 11. Valg af revisor
  Johnny Svensson blev genvalgt
 12. Evt. forslag til årsmødet.
  Ingen
 13. Valg af delegerede til årsmødet.
  Tommy Jo og Jens Lindegaard blev valgt, Tue Johannessen blev suppleant.
 14. Eventuelt.
  Intet