DMF Øst

Referat fra generalforsamling 2023 i DMF Øst

Østsjællands afdeling afholdt generalforsamling søndag den 5. februar 2023 kl. 13:00
på Chr. VI Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted

Vi spiste først kroens lækre søndagsbuffet og startede selve generalforsamlingen kl. 14.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Tom Frederiksen blev valgt
 2. Godkendelse af dagsorden
  Den blev godkendt
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
  Formanden aflagde beretningen.
  Omtalte sager, møder, jubilarer og fødselarer i året.
 4. Godkendelse af regnskabet
  Regnskabet blev godkendt
 5. Indkomne forslag
  Ingen
 6. Fremtidig virksomhed
  Formanden fortalte om den kommende sjællandsfest.
 7. Godkendelse af budget for dette år
  Det blev godkendt
 8. Fastsættelse af lokalkontingent
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 40 kr/måned blev godkendt.
 9. Valg af formand
  Tommy Jo blev genvalgt
 10. Valg af bestyrelse
  Ulf Nordlund, Henry O'Connor og John Nielsen blev genvalgt. Angus Rollo blev nyvalgt
 11. Valg af revisor
  Johnny Svensson blev genvalgt
 12. Evt. forslag til årsmødet
  Ingen
 13. Valg af delegerede til årsmødet
  Tommy Jo og Jan Langkjær blev valgt. Ulf Nordlund blev valgt som suppleant.
 14. Eventuelt
  Debat om forbundsstruktur, medlemstal, kontingenter og andet.