DMF Øst

Referat fra generalforsamling 2024 i DMF Øst

Østsjællands afdeling afholdt generalforsamling søndag den 28. januar 2024 kl. 13:00
på Chr. VI Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Tom Frederiksen blev valgt som dirigent
  Tommy Jo blev valgt som referent
 2. Godkendelse af dagsorden.
  Den blev godkendt
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  Formanden aflagde beretningen.
  Herunder blev det drøftet hvordan afdelingen skal agere i relation til HB's centraliseringsplaner.
  Der var enstemmig tilslutning til at kæmpe imod.
  Der var desuden tilslutning at vi skal markedsføre os på at have landets laveste afdelingskontingent.
 4. Godkendelse af regnskabet.
  Det blev godkendt
 5. Indkomne forslag.
  Ingen
 6. Fremtidig virksomhed.
  Julefrokost, sommerfest, koncerter.
 7. Godkendelse af budget for dette år.
  Det blev godkendt
 8. Fastsættelse af lokalkontingent.
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 40 kr/måned blev godkendt.
 9. Valg af kasserer.
  Jan Langkjær blev genvalgt
 10. Valg af bestyrelse
  Ivan Liljebæk og Tage B. Olsen blev genvalgt
 11. Valg af revisor
  Kim Visti blev genvalgt
 12. Evt. forslag til årsmødet.
  Ingen
 13. Valg af delegerede til årsmødet.
  Tommy Jo blev valgt
 14. Eventuelt.