DMF Øst

Indkaldelse til generalforsamling 2023 i DMF Øst

Østsjællands afdeling afholder generalforsamling søndag den 5. februar 2023 kl. 13:00
på Chr. VI Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted

Vi spiser først kroens lækre søndagsbuffet og starter selve generalforsamlingen ca. kl. 14.
Tilmelding til spisning senest 1/2 til tj@dmfo.dk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskabet
 5. Indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Godkendelse af budget for dette år
 8. Fastsættelse af lokalkontingent
 9. Valg af formand
  På valg er Tommy Jo
 10. Valg af bestyrelse
  På valg er Ulf Nordlund, Henry O'Connor og John Nielsen
 11. Valg af revisor
  På valg er Johnny Svensson
 12. Evt. forslag til årsmødet
 13. Valg af delegerede til årsmødet
 14. Eventuelt