DMF Øst

Budget 1/1-22 - 31/12-22

Indtægter  
Kontingenter -18.000
Indtægter i alt -18.000
Udgifter  
Gaver 10.000
Aktiviteter 15.000
Møder 5.000
Omkostninger, bestyrelse 10.000
Udgifter i alt 40.000
Resultat  
Underskud 22.000