DMF Østsjælland

Generalforsamling 2021

Østsjællands afdeling holder generalforsamling søndag den 14. februar 2021 kl. 13:00 på Overdrevskroen ved Ringsted.

Der er spisning først, selve generalforsamlingen starter ca. en time senere.

Tilmelding til spisningen er nødvendig.

Det vil også være muligt at deltage digitalt - dog ikke i spisningen 😁

Hvis coronarestriktioner forhindrer det fysiske møde, vil hele generalforsamlingen blive afholdt digitalt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
 4. Godkendelse af regnskabet.
 5. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen har et forslag til lovændringer.
 6. Fremtidig virksomhed.
 7. Godkendelse af budget for dette år.
 8. Fastsættelse af lokalkontingent.
 9. Valg af formand.
 10. Valg af bestyrelse (? og suppleanter).
 11. Valg af revisorer (? og suppleanter).
 12. Evt. forslag til årsmødet.
 13. Valg af delegerede til årsmødet.
 14. Eventuelt.