DMF Øst

Referat fra generalforsamling 2022 i DMF Øst

Østsjællands afdeling afholdt generalforsamling søndag den 6. februar 2022 kl. 13:00
på Chr. VI Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Tom Frederiksen blev valgt
 2. Godkendelse af dagsorden.
  Den blev godkendt
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
  Forpersonen aflagde beretningen.
  Mindedes vores mangeårige medlem og kasserer Jens Lindegaard, der døde sidste måned.
  Omtalte tillige møder, jubilarer og fødselarer i året,
  samt den verserende sag om Greve og Solrøds afdelingstilhør.
 4. Godkendelse af regnskabet.
  Regnskabet blev godkendt
 5. Indkomne forslag.
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt med en enkelt ændring
 6. Fremtidig virksomhed.
  Formanden fortalte
 7. Godkendelse af budget for dette år.
  Det blev godkendt
 8. Fastsættelse af lokalkontingent.
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 40 kr/måned blev godkendt.
 9. Valg af kasserer.
  Jan Langkjær blev valgt
 10. Valg af bestyrelse
  På valg var Jan Langkjær og Ivan Liljebæk
  Ivan Liljebæk blev genvalgt, Tage B. Olsen blev nyvalgt
 11. Valg af revisor
  Kim Visti blev genvalgt
 12. Evt. forslag til årsmødet.
  Bestyrelsens to forslag til årsmødet blev vedtaget
 13. Valg af delegerede til årsmødet.
  Tommy Jo og Ulf Nordlund blev valgt.
 14. Eventuelt.
  Intet